ภารกิจ CAPSTONE ของ NASA คืออะไร?

ภารกิจ NASA C.APSTONE

ภารกิจ CAPSTONE มีกำหนดเปิดตัวไม่ช้ากว่าเดือนพฤษภาคม 2022 รถบัสดาวเทียม Photon ของ Rocket Lab จะส่ง CAPSTONE ไปสู่วิถีดวงจันทร์ เครดิต: ภาพประกอบโดย NASA/Daniel Rutter

CubeSat ขนาดเล็กซึ่งมีขนาดเท่ากับเตาไมโครเวฟและมีน้ำหนักเพียง 55 ปอนด์ (25 กก.) จะทำหน้าที่เป็นยานอวกาศลำแรกที่ทำการทดสอบวงโคจรของดวงจันทร์เป็นวงรีอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้งานเทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติของ Cislunar และการทดลองการนำทาง (CAPSTONE) ). ในฐานะผู้บุกเบิกเกตเวย์ ด่านที่โคจรรอบดวงจันทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ[{” attribute=””>NASA’s Artemis program, CAPSTONE will help reduce the risk for future spacecraft by validating innovative navigation technologies and verifying the dynamics of this halo-shaped orbit.

The orbit, formally known as a near rectilinear halo orbit (NRHO), is significantly elongated. Its location at a precise balance point in the gravitational pulls of Earth and the Moon, offers stability for long-term missions like Gateway and requires minimal energy to maintain. CAPSTONE’s orbit also establishes a location that is an ideal staging area for missions to the Moon and beyond. The orbit will bring CAPSTONE within 1,000 miles (1,600 km) of one lunar pole on its near pass and 43,500 miles (70,000 km) from the other pole at its peak every seven days, requiring less propulsion capability for spacecraft flying to and from the Moon’s surface than other circular orbits.

CAPSTONE Revealed in Lunar Sunrise

CAPSTONE revealed in lunar Sunrise: CAPSTONE will fly in cislunar space – the orbital space near and around the Moon. The mission will demonstrate an innovative spacecraft-to-spacecraft navigation solution at the Moon from a near rectilinear halo orbit slated for Artemis’ Gateway. Credit: Illustration by NASA/Daniel Rutter

After a three-month journey to its target destination, CAPSTONE will orbit this area around the Moon for at least six months to understand the characteristics of the orbit. Specifically, it will validate the power and propulsion requirements for maintaining its orbit as predicted by NASA’s models, reducing logistical uncertainties. It will also demonstrate the reliability of innovative spacecraft-to-spacecraft navigation solutions as well as communication capabilities with Earth. The NRHO provides the advantage of an unobstructed view of Earth in addition to coverage of the lunar South Pole.

To test these new navigation capabilities, CAPSTONE has a second dedicated payload flight computer and radio that will perform calculations to determine where the CubeSat is in its orbital path. Circling the Moon since 2009, NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) will serve as a reference point for CAPSTONE. The intention is for CAPSTONE to communicate directly with LRO and utilize the data obtained from this crosslink to measure how far it is from LRO and how fast the distance between the two changes, which in turn determines CAPSTONE’s position in space.

CAPSTONE in Orbit Near Moon

CAPSTONE in orbit near the Moon: Once released from Rocket Lab’s Photon satellite bus, CAPSTONE will use its propulsion system to travel for approximately three months before entering into orbit around the Moon. Credit: Illustration by NASA/Daniel Rutter

This peer-to-peer information will be used to evaluate CAPSTONE’s autonomous navigation software. If successful, this software, referred to as the Cislunar Autonomous Positioning System (CAPS), will allow future spacecraft to determine their location without having to rely exclusively on tracking from Earth. This capability could enable future technology demonstrations to perform on their own without support from the ground and allow ground-based antennas to prioritize valuable science data over more routine operational tracking.

CAPSTONE is scheduled to launch no earlier than May 2022 aboard a Rocket Lab’s Electron rocket from the company’s Launch Complex 1 in New Zealand. With a highly ambitious schedule, CAPSTONE will demonstrate key commercial capabilities. NASA partners will test cutting-edge tools for mission planning and operations, paving the way and expanding opportunities for small and more affordable space and exploration missions to the Moon, Mars and other destinations throughout the solar system.

CAPSTONE Over Lunar North Pole

CAPSTONE over the lunar North Pole: After arrival at the Moon, CAPSTONE will begin its 6-month-long primary mission. The mission will validate a near rectilinear halo orbit’s characteristics by demonstrating how to enter into and operate in the orbit. Credit: Illustration by NASA/Daniel Rutter

Mission objectives:

 • Verify the characteristics of a cis-lunar near rectilinear halo orbit for future spacecraft
 • Demonstrate entering and maintaining this unique orbit that provides a highly-efficient path to the Moon’s surface and back
 • Demonstrate spacecraft-to-spacecraft navigation services that allow future spacecraft to determine their location relative to the Moon without relying exclusively on tracking from Earth
 • Lay a foundation for commercial support of future lunar operations
 • Gain experience with small dedicated launches of CubeSats beyond low-Earth orbit, to the Moon, and beyond

Partners:

 • Advanced Space of Westminster, Colorado, is developing and operating CAPSTONE.
 • Tyvak Nano-Satellite Systems, a Terran Orbital Corporation, of Irvine, California, is building the CubeSat platform.
 • Stellar Exploration, Inc. of San Luis Obispo, California, is providing CAPSTONE’s propulsion system.
 • Rocket Lab of Long Beach, California, is providing launch services. The launch is managed by NASA’s Launch Services Program at NASA’s Kennedy Space Center in Florida.
 • NASA’s Small Spacecraft Technology program within the agency’s Space Technology Mission Directorate is managing the CAPSTONE project. The program is based at NASA’s Ames Research Center in California’s Silicon Valley.
 • NASA’s Advanced Exploration Systems within the agency’s Exploration Systems Development Mission Directorate is funding the launch and supporting mission operations.
 • The development of CAPS is supported by NASA’s Small Business Innovation Research (SBIR) program.
 • NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, manages LRO.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*