การระเหยทางพันธุกรรมของ PRDM1 ในเซลล์ต้านเนื้องอกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันแบบรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ในผู้ป่วยที่เป็นโรคขั้นสูง ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งแบบรับบุตรบุญธรรมสามารถสร้างประสิทธิผลทางคลินิกตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างไรก็ตาม การตอบสนองที่ยั่งยืนนั้นได้มาจากกรณีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ความสามารถของทีเซลล์ที่ฉีดเข้าไปยังคงอยู่เป็นตัวทำนายที่สำคัญของการตอบสนองการรักษาในระยะยาว แอนติเนื้องอก ที เซลล์ได้รับการดัดแปลงทางสถาปัตยกรรมอีพีเจเนติกทั่วทั้งจีโนมเพื่อตอบสนองต่อการสัมผัสแอนติเจนที่เกิดซ้ำ ส่งผลให้ความแตกต่างของทีเซลล์เพิ่มขึ้นและการสูญเสียอายุขัย สำหรับการศึกษาวิจัย นักวิจัยได้ค้นพบโดเมน PR ซิงค์ฟิงเกอร์โปรตีน 1 (PRDM1) หรือที่เรียกว่า Blimp-1 ซึ่งเป็นยีนอีพีเจเนติกที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงกับความแตกต่างของ T-cell สุดท้ายในการตรวจสอบ ในทีเซลล์ที่ออกแบบวิศวกรรมด้วยไคเมริกแอนติเจนรีเซพเตอร์ (CAR) ที่ถูกกระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า การล้มล้างทางพันธุกรรมของ PRDM1 โดยการจัดกลุ่มอย่างสม่ำาเสมอ interspaced short palindromic repeat (CRISPR)/โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ CRISPR 9 (Cas9) สนับสนุนการคงไว้ซึ่งฟีโนไทป์ของหน่วยความจำในระยะเริ่มต้นและการหลั่งไซโตไคน์ที่มีหลายฟังก์ชัน ในร่างกาย การหยุดชะงักของ PRDM1 กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ CAR-T หน่วยความจำที่มีความแตกต่างน้อยกว่า ซึ่งช่วยเพิ่มการคงอยู่ของ T-cell และประสิทธิภาพในการรักษาในเนื้องอกประเภทต่างๆ

ในทางกลไก ทีเซลล์ที่สลายด้วย PRDM1 ช่วยเพิ่มการเข้าถึงโครมาตินไปยังยีนที่ขับเคลื่อนการสร้างหน่วยความจำ ส่งผลให้ได้รูปแบบการแสดงออกของยีนที่คล้ายกับเซลล์ T ของหน่วยความจำช่วงแรกๆ การลบ PRDM1 ยังยอมให้ทีเซลล์ที่ถูกทำวิศวกรรมรีเซพเตอร์ของ T-cell และลิมโฟไซต์ที่แทรกซึมเนื้องอกเพื่อรักษาฟีโนไทป์ของหน่วยความจำในระยะเริ่มต้นและฟังก์ชันหลายหน้าที่ของไซโตไคน์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การกำหนดเป้าหมาย PRDM1 ส่งเสริมการพัฒนาเซลล์ต้านเนื้องอกที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันมะเร็งที่หลากหลาย

อ้างอิง:ashpublications.org/blood/article-abstract/139/14/2156/482887/Genetic-ablation-of-PRDM1-in-antitumor-T-cells?redirectedFrom=fulltext

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*