การค้นพบใหม่แสดงให้เห็นพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตที่อาจถูกสร้างขึ้นในดาวเคราะห์น้อย

อุกกาบาตส่งนิวคลีโอเบสสู่โลกโบราณ

ภาพแนวความคิดของอุกกาบาตส่งนิวคลีโอเบสไปยังโลกโบราณ นิวคลีโอเบสแสดงด้วยแผนภาพโครงสร้างที่มีอะตอมไฮโดรเจนเป็นทรงกลมสีขาว คาร์บอนเป็นสีดำ ไนโตรเจนเป็นสีน้ำเงิน และออกซิเจนเป็นสีแดง เครดิต: NASA Goddard/CI Lab/Dan Gallagher

เมื่อใช้การวิเคราะห์ใหม่ นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบหน่วยข้อมูลสองในห้าหน่วยสุดท้ายของ[{” attribute=””>DNA and RNA that had yet to be discovered in samples from meteorites. While DNA formation in a meteorite is unlikely, this discovery demonstrates that these genetic pieces are available for delivery and could have contributed to the development of the instructional molecules on early Earth. The discovery, made by an international team with NASA researchers, adds to evidence that chemical reactions in asteroids can produce some of the building blocks of life, which could have been delivered to ancient Earth by meteorite impacts or perhaps the infall of dust.

All DNA and RNA, which contains the instructions to build and operate every living being on Earth, contains five informational components, called nucleobases. Until now, scientists scouring extraterrestrial samples had only found three of the five. However, a recent analysis by a team of scientists led by Associate Professor Yasuhiro Oba of Hokkaido University, Hokkaido, Japan, identified the final two nucleobases that had eluded scientists before.

Nucleobases belong to classes of organic molecules called purines and pyrimidines, which have a wide variety. However, it remains a mystery why more types haven’t been discovered in meteorites so far.

“I wonder why purines and pyrimidines are exceptional in that they do not show structural diversity in carbonaceous meteorites unlike other classes of organic compounds such as amino acids and hydrocarbons,” said Oba, lead author of a paper about the research that was published today (April 26, 2022) in the journal Nature Communications. “Since purines and pyrimidines can be synthesized in extraterrestrial environments, as has been demonstrated by our own study, one would expect to find a wide diversity of these organic molecules in meteorites.”

“We now have evidence that the complete set of nucleobases used in life today could have been available on Earth when life emerged,” said Danny Glavin, a co-author of the paper at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland.

This newly discovered pair of nucleobases, cytosine, and thymine, have been elusive in previous analyses likely because of their more delicate structure, which may have degraded when scientists previously extracted samples. In the earlier experiments, scientists created something of a “meteorite tea,” placing grains of meteorite in a hot bath to let the molecules on the sample extract into the solution and then analyzed the molecular makeup of the extraterrestrial broth.

“We study these water extracts since they contain the good stuff, ancient organic molecules that could have been key building blocks for the origin of life on Earth,” said Glavin.

Because of how delicate these two nucleobases are, the team was initially skeptical to see them in the samples. But two factors may have contributed to the new discovery: first, the team used cool water to extract the compounds instead of hot formic acid — which is very reactive and could have destroyed these fragile molecules in previous samples. Second, more sensitive analytics were employed that could pick up on smaller amounts of these molecules.

“This group has managed a technique that is more like cold brew than hot tea and is able to pull out more delicate compounds,” said Jason Dworkin, a co-author of the paper at NASA Goddard. “I was amazed that they had seen cytosine, which is very fragile.”

The finding doesn’t provide a smoking gun as to whether life on Earth got an assist from space or came about exclusively in the prebiotic soup in the planet’s infancy. But completing the set of nucleobases that make up life today, in addition to other molecules found in the sample, gives scientists who are trying to understand the beginning of life more compounds to experiment with in the lab.

“This is adding more and more pieces; meteorites have been found to have sugars and bases now,” Dworkin said. “It’s exciting to see progress in the making of the fundamental molecules of biology from space.”

Not only did this analysis add to the kit for those modeling the inception of life on Earth, it also provides a proof of concept for a more effective technique to extract information from asteroids in the future, especially from the samples of Bennu making their way to Earth in the next year via NASA’s OSIRIS-REx mission.

Reference: “Identifying the wide diversity of extraterrestrial purine and pyrimidine nucleobases in carbonaceous meteorites” by Yasuhiro Oba, Yoshinori Takano, Yoshihiro Furukawa, Toshiki Koga, Daniel P. Glavin, Jason P. Dworkin and Hiroshi Naraoka, 26 April 2022, Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-022-29612-x

The research was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP21H04501, JP21H05414, JP20H02019, 21KK0062, 21J00504, JP20H00202 and JP20H05846; NASA Astrobiology Institute through award 13-13NAI7-0032 to the Goddard Center for Astrobiology, NASA’s Planetary Science Division Internal Scientist Funding Program through the Fundamental Laboratory Research (FLaRe) work package at NASA Goddard, and a grant from the Simons Foundation (SCOL award 302497). This study was conducted in accordance with the Joint Research Promotion Project at the Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University (21G008).

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*