กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลสอดแนมกาแล็กซี่กระจายแบบบาง

กามา 526784

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลจับภาพกาแล็กซี GAMA 526784 ซึ่งเป็นกาแล็กซีกระจายแสงพิเศษซึ่งปรากฏเป็นหย่อมแสงบางๆ ในภาพนี้ วัตถุขนาดเล็กนี้อยู่ในกลุ่มดาวไฮดรา ห่างจากโลกประมาณสี่พันล้านปีแสง ดาราจักรกระจายแสงสูง เช่น GAMA 526784 มีลักษณะเฉพาะหลายประการ เครดิต: ESA/Hubble & NASA, R. van der Burg, Acknowledgement: L. Shatz

ในภาพนี้จาก[{” attribute=””>NASA/ESA Hubble Space Telescope, the ultra-diffuse galaxy GAMA 526784 appears as a hazy patch of light. This wispy object is located in the constellation Hydra, approximately four billion light-years away from Earth.

Ultra-diffuse galaxies such as GAMA 526784 have a number of peculiarities. For example, their dark matter abundance can be either extremely low or extremely high — ultra-diffuse galaxies have been observed with an almost complete lack of dark matter, whereas others are comprised of almost nothing but dark matter. Another peculiarity of this class of galaxies is their unusual abundance of bright globular clusters, something not observed in other types of galaxies.

Hubble captured GAMA 526784 with the Advanced Camera for Surveys (ACS), which was installed in 2002 by astronauts during Hubble Servicing Mission 3B. Since then, the instrument has played a pivotal role in some of Hubble’s most impressive scientific results, including capturing the Hubble Ultra Deep Field. The ACS has also photographed Pluto in advance of the New Horizon mission, observed gargantuan gravitational lenses, and found fully formed galaxies in the early Universe.

This image comes from a set of Hubble observations designed to shed light on the properties of ultra-diffuse galaxies. Hubble’s keen vision allowed astronomers to study GAMA 526784 in high resolution at ultraviolet wavelengths, helping to gauge the sizes and ages of the compact star-forming regions studding the galaxy.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*