molnupiravir ต้านไวรัสในช่องปากได้รับอนุญาตชั่วคราวสำหรับการรักษา Covid-19 ใน S’pore

สิงคโปร์ – ยาต้านไวรัสชนิดรับประทานชนิดที่สองได้รับอนุญาตในสิงคโปร์สำหรับการรักษาโควิด-19 ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Molnupiravir ซึ่งขายภายใต้ชื่อทางการค้า Lagevrio ได้รับอนุญาตชั่วคราวภายใต้ Pandemic Special Access Route (PSAR) โดย Health Sciences Authority (HSA) ของสิงคโปร์เมื่อวันอังคาร (19 เมษายน) หน่วยงานกล่าวในแถลงการณ์

ยานี้สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด-19 และ/หรือการรักษาในโรงพยาบาล และไม่เหมาะสำหรับการรักษาอื่นๆ ของโควิด-19 HSA กล่าว

ควรให้ยาภายในห้าวันหลังจากเริ่มมีอาการเป็นระยะเวลาห้าวัน จะมีการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยรุนแรง

Molnupiravir รักษา Covid-19 โดยการกำหนดเป้าหมายเอ็นไซม์ที่ไวรัสจำเป็นต้องทำสำเนาตัวเอง โดยแนะนำข้อผิดพลาดในรหัสพันธุกรรมของมัน

ยาดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยบริษัทยา Merck ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ร่วมกับ Ridgeback Biootherapeutics ในไมอามี เมอร์คเป็นที่รู้จักในชื่อ MSD ที่อื่นในโลก

ไม่แนะนำให้ใช้ Molnupiravir ในสตรีมีครรภ์ มารดาที่ให้นมบุตร และผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้ตลอดระยะเวลาการรักษาและเป็นเวลาสี่วันหลังจากรับประทานยามอลนูพิราเวียร์ครั้งสุดท้าย

ผู้ชายที่มีคู่ครองที่มีศักยภาพในการคลอดบุตรควรใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้ในระหว่างการรักษาและอย่างน้อยสามเดือนหลังจากรับประทาน molnupiravir ครั้งสุดท้าย HSA กล่าว

คำแนะนำเหล่านี้อิงจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า molnupiravir อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การพัฒนากระดูกและกระดูกอ่อน และดีเอ็นเอ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยของ molnupiravir ที่รายงานในการศึกษาทางคลินิก ได้แก่ อาการท้องร่วง คลื่นไส้และเวียนศีรษะที่โดยทั่วไปไม่รุนแรง HSA กล่าวเสริม

การทบทวนของ HSA อิงตามข้อมูลทางคลินิกจากการศึกษาระยะที่ II/III ที่ศึกษาการใช้มอลนูพิราเวียร์ในการลดความเสี่ยงของการรักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง

การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างที่ควบคุมด้วยยาหลอกได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมประมาณ 1,400 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 90 ปี ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งอย่างในการก้าวไปสู่ขั้นรุนแรงของโควิด-19

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับเล็กน้อยถึงปานกลางที่รับประทาน molnupiravir มีโอกาสเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตน้อยลง 30%

ในกลุ่มที่รับประทานโมลนูพิราเวียร์ ร้อยละ 6.8 ป่วยมากพอที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต เทียบกับร้อยละ 9.7 ของผู้ที่ได้รับยาหลอก

ณ วันที่ล่าสุด มีการรักษาในโรงพยาบาล 48 ราย โดยมีผู้เสียชีวิต 2 รายในกลุ่ม molnupiravir และ 68 รายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิต 12 รายในกลุ่มยาหลอก HSA กล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*